ECO-LINER. Przewaga dzięki odpowiedzialności

Środowisko naturalne jest wspólnym dobrem, od którego kondycji zależy nasza przyszłość.
Globalny wzrost temperatury, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, czy smog, stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a także całego ekosystemu, jako struktury wzajemnych powiązań. Rozwój technologii pozwala obecnie na efektywną realizację procesów transportowych, przy maksymalnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Pojazdy napędzane LNG to nie tylko odpowiedzialny wybór zgodny z duchem strategii zrównoważonego rozwoju.
To także szereg korzyści biznesowych, które wspierają kształtowanie przewag konkurencyjnych.